Author avatar
XAVIER GIMENO

Xavier Gimeno i Alonso (Castelló de la Plana, 1959). De professió, administratiu. Fon soci i membre de la junta directiva de l´associació castellonenca Cardona i Vives, en la qual i durant cinc anys s´ocupà de la seua pàgina web. Esta associació li otorgà en l´any 2009 el premi «Fadrí Cardona Vives al soci», en el qual li reconegué l´àrdua llabor desenrollada en l´entitat.

Des de l´any 2008 ha publicat diversos treballs en llibrets de gayata de les Festes de la Magdalena i en diverses pàgines d´Internet sobre l´història i cultura valencianes, centrant-se fonamentalment en les manifestacions de l´àrea de Castelló i les seues comarques. Ha participat en algunes tertúlies i debats en televisions locals (Televisión de Castellón i Castàlia TV). L´any 2009 se li concedí la Creu de Sant Jordi per l´Insigne Capítul de l´Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma. Ha estat associat a l´entitat cultural valenciana Círcul Cívic Valencià (CCV) i en l´actualitat és soci del Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana.

Libros por XAVIER GIMENO
Otro autor